Jak wstawić podkład/model do projektu?

A Jak wstawić podkład/model do projektu? Kliknij w „Wstaw > Podkład, Model”, i następnie wybierz „Kopiuj plik do katalogu projektu…”, po tym zabiegu DDScad skopiuje podkład/model do katalogu projektu. Kliknij w „Wstaw > Podkład, Model”, i następnie wybierz typ podkładu/modelu, który ma zostać wstawiony do projektu. Gotowe.
  • Kliknij w „Wstaw > Podkład, Model”, i następnie wybierz „Kopiuj plik do katalogu projektu…”, po tym zabiegu DDScad skopiuje podkład/model do katalogu projektu.
podkład model do projektu 1
  • Kliknij w „Wstaw > Podkład, Model”, i następnie wybierz typ podkładu/modelu, który ma zostać wstawiony do projektu.
podkład model do projektu 2
  • Gotowe.