DDScad 16

DDScad 16 przenosi projektowanie cyfrowe dla MEP na zupełnie nowy poziom. W nowej wersji ulepszyliśmy oprogramowanie jeszcze bardziej, dzięki czemu można efektywniej planować, szybciej wykonywać obliczenia, łatwiej zarządzać projektami i elastyczniej korzystać z Open BIM. Zapoznaj się z gamą nowych i zoptymalizowanych funkcji w DDScad 16 na tej stronie!

Nowości ogólne

Zoptymalizowana strona startowa i nawigator projektu

Ulepszona strona startowa i nowy nawigator projektów w DDScad 16 zapewniają maksymalną elastyczność podczas tworzenia projektów i zarządzania nimi, a także w pracy nad modelem.

Panel właściwości: nowe funkcje

Panel właściwości w DDScad 16 pokazuje teraz jeszcze więcej informacji o obiektach, które można edytować bezpośrednio. Nowy panel ułatwia również modelowanie i przyspiesza proces projektowania.

Nowy model drukowania

Dzięki DDScad 16 możesz szybciej i lepiej dokumentować swój projekt. Cała konfiguracja wydruku układu jest teraz dostępna w jednym oknie dialogowym. Funkcja „Drukuj wiele układów” jest również niezwykle przydatna i zwiększy Twoją produktywność w większych projektach.

Więcej ogólnych funkcji:

 • Zmodernizowany interfejs drzewa projektu
 • Nowa funkcjonalność do zmiany wysokości obiektów
 • Całkowicie przbudowany eksport DWG 2D
 • Raporty Room book (Classical room book / tabela z wyposażeniem pomieszczeń)
 • Zaktualizowane raporty Crystal
 • Zaznaczanie/odznaczanie podraportów w ReportViewer
 • Kilka optymalizacji OpenGL (np. Eksport DWG: poprawne wyświetlanie różnych wysokości)
dds cad 16 3

Nowości modułu elektrycznego

Menedżer tablicy rozdzielczej: nowe funkcje

Ulepszony menedżer tablicy rozdzielczej w DDScad 16 przyspiesza planowanie – np. z poręcznymi funkcjami przeciągnij i upuść. Dodatkowo, okno dialogowe jest bezpośrednio połączone z listą obwodów i oknem właściwości. W ten sposób zawsze masz wszystko na widoku.

Nowe opcje dla systemów zarządzania kablami i przewodami

DDScad 16 oferuje możliwość podłączenia systemów zarządzania kablami bezpośrednio do szaf rozdzielczych, a także dodania indywidualnych kanałów do ścieżki kablowej. Oznacza to, że możesz projektować instalacje elektryczne jeszcze łatwiej, elastyczniej i dokładniej niż dotychczas.

Rozszerzona funkcja lustrzanego odbicia

Dzięki DDScad 16 możesz tworzyć lustrzane odbicia całych instalacji elektrycznych, od skrzynek przyłączeniowych po systemy zarządzania kablami. Obiekty zawsze zachowują reprezentację zgodną ze standardami, więc oszczędzasz dużo czasu w projektach z pomieszczeniami zaprojektowanymi w sposób odwrócony.

dds cad 16 1

Więcej nowości modułu elektrycznego:

 • Nowe elementy w panelu właściwości (np. warstwa, tekstura, odsunięcie 2D kabla i rzeczywiste obciążenie)
 • Nowe listy w panelu właściwości kabli (spadek napięcia i położenie konturu)
 • Kompleksowe rozszerzenie funkcji „Flow Path”: zmiana wszystkich ustawień w jednym oknie dialogowym
 • Etykieta z informacjami o tablicy rozdzielczej
 • Wynik obliczeń kabla wyświetlany w domyślnej przeglądarce
 • Dodatkowa baza danych produktów „ZVEH-IS”

Nowości HVAC

Nowe porty piętrowe

Dzięki DDScad 16 możesz teraz projektować systemy HVAC w sposób ciągły i płynny od jednego piętra do drugiego. W przypadku skopiowania systemu rur na inny poziom, DDScad automatycznie połączy porty kondygnacji.

Jedno okno dialogowe do obliczania obciążenia chłodzenia

Obliczenie obciążenia chłodzenia w DDScad 16 pokazuje cały projekt w jednym oknie dialogowym, zapewniając doskonały przegląd, bezpośredni dostęp i szybkie sprawdzanie wyników.

Więcej nowości HVAC:

 • Nowa składnia dla wartości regulacji zaworów
 • Nowy podraport „Lista wszystkich obiektów w projekcie” dla ścieków
 • Zoptymalizowany eksport IFC dla złączek
 • Tworzenie koncepcji wentylacji zgodnie z poprawioną normą DIN 1946-6 (norma niemiecka)
 • Różne nowe opcje obliczania hałasu w systemach wentylacyjnych (np. Ręczne wprowadzanie poziomu dźwięku pochodzącego z niepodłączonej centrali wentylacyjnej)
dds cad 16 2

Nowości BIM/Open BIM

DDScad 16 oferuje możliwość tworzenia obiektów z szerokiego zakresu formatów plików w celu zbudowania własnej bazy danych produktów. Obiekty można również bardzo łatwo importować z platformy BIMobject lub z pliku.

Więcej nowości BIM:

 • Biblioteka produktów IFC do tworzenia i przechowywania produktów zgodnych z Open BIM
 • Przeglądarka plików IFC ułatwiająca nawigację po plikach IFC
 • Wiele optymalizacji eksportu IFC (np. eksport osłony kablowej i ścieżki kablowej)
 • Możliwość umieszczenia obiektów w odniesieniu do obiektów z modelu IFC