DDS-CAD 16

dds cad 16 news

DDS-CAD 16 przenosi projektowanie cyfrowe dla MEP na zupełnie nowy poziom. W nowej wersji ulepszyliśmy oprogramowanie jeszcze bardziej, dzięki czemu można efektywniej planować, szybciej wykonywać obliczenia, łatwiej zarządzać projektami i elastyczniej korzystać z Open BIM. Zapoznaj się z gamą nowych i zoptymalizowanych funkcji w DDS-CAD 16 na tej stronie!

Nowości ogólne

Zoptymalizowana strona startowa i nawigator projektu

Ulepszona strona startowa i nowy nawigator projektów w DDS-CAD 16 zapewniają maksymalną elastyczność podczas tworzenia projektów i zarządzania nimi, a także w pracy nad modelem.

Panel właściwości: nowe funkcje

Panel właściwości w DDS-CAD 16 pokazuje teraz jeszcze więcej informacji o obiektach, które można edytować bezpośrednio. Nowy panel ułatwia również modelowanie i przyspiesza proces projektowania.

Nowy model drukowania

Dzięki DDS-CAD 16 możesz szybciej i lepiej dokumentować swój projekt. Cała konfiguracja wydruku układu jest teraz dostępna w jednym oknie dialogowym. Funkcja „Drukuj wiele układów” jest również niezwykle przydatna i zwiększy Twoją produktywność w większych projektach.

Więcej ogólnych funkcji:

 • Zmodernizowany interfejs drzewa projektu
 • Nowa funkcjonalność do zmiany wysokości obiektów
 • Całkowicie przbudowany eksport DWG 2D
 • Raporty Room book (Classical room book / tabela z wyposażeniem pomieszczeń)
 • Zaktualizowane raporty Crystal
 • Zaznaczanie/odznaczanie podraportów w ReportViewer
 • Kilka optymalizacji OpenGL (np. Eksport DWG: poprawne wyświetlanie różnych wysokości)
dds cad 16 3

Nowości modułu elektrycznego

Menedżer tablicy rozdzielczej: nowe funkcje

Ulepszony menedżer tablicy rozdzielczej w DDS-CAD 16 przyspiesza planowanie – np. z poręcznymi funkcjami przeciągnij i upuść. Dodatkowo, okno dialogowe jest bezpośrednio połączone z listą obwodów i oknem właściwości. W ten sposób zawsze masz wszystko na widoku.

Nowe opcje dla systemów zarządzania kablami i przewodami

DDS-CAD 16 oferuje możliwość podłączenia systemów zarządzania kablami bezpośrednio do szaf rozdzielczych, a także dodania indywidualnych kanałów do ścieżki kablowej. Oznacza to, że możesz projektować instalacje elektryczne jeszcze łatwiej, elastyczniej i dokładniej niż dotychczas.

Rozszerzona funkcja lustrzanego odbicia

Dzięki DDS-CAD 16 możesz tworzyć lustrzane odbicia całych instalacji elektrycznych, od skrzynek przyłączeniowych po systemy zarządzania kablami. Obiekty zawsze zachowują reprezentację zgodną ze standardami, więc oszczędzasz dużo czasu w projektach z pomieszczeniami zaprojektowanymi w sposób odwrócony.

dds cad 16 1

Więcej nowości modułu elektrycznego:

 • Nowe elementy w panelu właściwości (np. warstwa, tekstura, odsunięcie 2D kabla i rzeczywiste obciążenie)
 • Nowe listy w panelu właściwości kabli (spadek napięcia i położenie konturu)
 • Kompleksowe rozszerzenie funkcji „Flow Path”: zmiana wszystkich ustawień w jednym oknie dialogowym
 • Etykieta z informacjami o tablicy rozdzielczej
 • Wynik obliczeń kabla wyświetlany w domyślnej przeglądarce
 • Dodatkowa baza danych produktów „ZVEH-IS”

Nowości HVAC

Nowe porty piętrowe

Dzięki DDS-CAD 16 możesz teraz projektować systemy HVAC w sposób ciągły i płynny od jednego piętra do drugiego. W przypadku skopiowania systemu rur na inny poziom, DDS-CAD automatycznie połączy porty kondygnacji.

Jedno okno dialogowe do obliczania obciążenia chłodzenia

Obliczenie obciążenia chłodzenia w DDS-CAD 16 pokazuje cały projekt w jednym oknie dialogowym, zapewniając doskonały przegląd, bezpośredni dostęp i szybkie sprawdzanie wyników.

Więcej nowości HVAC:

 • Nowa składnia dla wartości regulacji zaworów
 • Nowy podraport „Lista wszystkich obiektów w projekcie” dla ścieków
 • Zoptymalizowany eksport IFC dla złączek
 • Tworzenie koncepcji wentylacji zgodnie z poprawioną normą DIN 1946-6 (norma niemiecka)
 • Różne nowe opcje obliczania hałasu w systemach wentylacyjnych (np. Ręczne wprowadzanie poziomu dźwięku pochodzącego z niepodłączonej centrali wentylacyjnej)
dds cad 16 2

Nowości BIM/Open BIM

DDS-CAD 16 oferuje możliwość tworzenia obiektów z szerokiego zakresu formatów plików w celu zbudowania własnej bazy danych produktów. Obiekty można również bardzo łatwo importować z platformy BIMobject lub z pliku.

Więcej nowości BIM:

 • Biblioteka produktów IFC do tworzenia i przechowywania produktów zgodnych z Open BIM
 • Przeglądarka plików IFC ułatwiająca nawigację po plikach IFC
 • Wiele optymalizacji eksportu IFC (np. eksport osłony kablowej i ścieżki kablowej)
 • Możliwość umieszczenia obiektów w odniesieniu do obiektów z modelu IFC