Nowa wersja DDScad 18 została wydana!

Animation Startpage 4

Ulepszony interfejs użytkownika

Jeszcze lepszy przegląd i bardziej przyjazny dla użytkownika

Animation Website Mobile 1

Połączenie z BIMx

Wysokiej jakości wizualizacja i prezentacja

Animation Website Tools 2

Nowe narzędzia i optymalizacje

Większa elastyczność i efektywność planowania

DDScad jest teraz ważnym filarem Graphisoft, a wersja 18 oferuje szeroką gamę innowacji i ulepszeń. Zmieniono interfejs użytkownika, połączono DDScad z rozwiązaniami Graphisoft oraz wprowadzono nowe narzędzia i funkcje zapewniające znaczne korzyści w codziennym planowaniu OPEN BIM. Na tej stronie przedstawiamy wybór ważnych zmian i dodatków funkcjonalnych.

Zmiany ogólne w DDScad 18

Nowy wygląd – lepsza użyteczność

DDScad 18 ma zaktualizowany interfejs użytkownika, zaprojektowano na nowo przyciski, ikony i okna dialogowe. Zapewnia to jeszcze lepszy przegląd i pozwala szybko znaleźć funkcje. Przekształcenie interfejsu użytkownika daje DDScad świeży i nowoczesny wygląd i optymalizuje obsługę programu.

BIMx: wizualizuj, prezentuj i nawiguj na urządzeniach mobilnych

DDScad 18 zawiera połączenie z BIMx, nagradzaną aplikacją Graphisoft do prezentacji i współpracy. BIMx znacznie rozszerza możliwości przeglądania i udostępniania modeli 3D, planów i informacji o projektach na różnych urządzeniach i systemach operacyjnych, w dowolnym miejscu i czasie.

Jeszcze bardziej intuicyjne modelowanie za pomocą informacji śledzenia

Nowe okno dialogowe śledzenia w DDScad 18 sprawia, że modelowanie obiektów, takich jak kable, rury i kanały lub kształty geometryczne, jest jeszcze łatwiejsze i prostsze. Funkcja pokazuje na kursorze informacje o położeniu lub parametrach geometrycznych danego obiektu w czasie rzeczywistym. Umożliwia to natychmiastowe przeglądanie i edycję najważniejszych właściwości dla aktualnie wykonywanego etapu projektowania.

Nowy konfigurator Pset

Definiuj zestawy właściwości IFC z większą łatwością i elastycznością, aby indywidualnie wdrażać procesy OPEN BIM. Dzięki nowemu i przejrzystemu konfiguratorowi Pset możesz przypisać standardowe właściwości obiektów, jak również właściwości określone przez wytyczne modelowania i wymagania klienta. 

BIMcloud

DDScad 18 zapewnia połączenie z BIMcloud, platformą Graphisoft do komunikacji projektowej i pracy zespołowej. Dzięki funkcji eksportu możesz udostępniać swoje dane uczestnikom projektu bezpośrednio z oprogramowania w BIMcloud.

Najważniejsze zmiany w DDScad 18 Electrical

Większa elastyczność dzięki nowym funkcjom kabli

Planowanie w DDScad 18 jest znacznie łatwiejsze dzięki kilku nowym funkcjom kabli. Utwórz samodzielnie nowe typy kabli w oknie właściwości, a następnie automatycznie użyj ich do innych funkcji, takich jak tworzenie list części i raportów. Ponadto dostępne są również nowe opcje ustawiania i wyświetlania promienia gięcia kabli.

Skonfiguruj spersonalizowane układy dla schematów

Projektuj schematy zgodnie z własnymi potrzebami za pomocą konfiguratora układu schematów. Na przykład określ położenie i odstępy obiektów, ich liczbę w rzędzie oraz informacje tekstowe, które mają być wyświetlane. Dodatkowo możesz tworzyć szablony i wykorzystywać je do nowych projektów.

Nowe projekty rozpoczniesz z modelem referencyjnym IFC

DDScad 18 Electrical automatycznie odczytuje informacje o pomieszczeniu z pliku IFC. Pozwala to na rozpoczęcie planowania OPEN BIM bez żadnych przeszkód. Dane pomieszczenia można również wykorzystać do innych celów, takich jak tworzenie list części.

Zaprojektuj drabinki kablowe i stwórz wsporniki

Szybko i dokładnie przeanalizuj stopień napełnienia systemu zarządzania kablami, tj. drabinki kablowe, kanały kablowe i rurki dla kabli niskoprądowych i energetycznych. Dzięki nowej funkcji w DDScad 18 możesz określić, czy Twój system zarządzania kablami jest zwymiarowany zgodnie z planem i czy dostępna jest wystarczająca pojemność do późniejszej rozbudowy.

Więcej zmian w module elektrycznym:

Najkrótsza droga do dystrybutora

Podczas wprowadzania kabla elektrycznego do systemu zarządzania kablami, użyj funkcji „Znajdź najkrótszą drogę do dystrybutora” w menu kontekstowym dla połączenia od odbiornika do dystrybutora. Nową Funkcję można również wykorzystać do konkretnego i indywidualnego sprawdzenia, czy wybrany kabel przebiega najkrótszą drogą od odbiornika elektrycznego do dystrybutora, gdy wprowadzane są zmiany w systemie.

Rozszerzony nawigator systemu

Informacje o wszystkich elementach obwodu są dostępne po kliknięciu w nawigatorze systemu. Wyświetlane informacje mogą być pokazywane lub ukrywane w zależności od indywidualnych potrzeb.

Funkcja wielokrotnej edycji

Możesz teraz wybrać kilka wierszy w kolumnie nawigatora systemu i zmienić je jednocześnie za pomocą funkcji multiedycji.

Najważniejsze zmiany w DDScad 18 w modułach Mechanicznym i hydraulicznym

Optymalny przegląd systemu dzięki ulepszonemu nawigatorowi systemu

Znacznie ulepszony nawigator systemów sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych w DDScad 18 zapewnia optymalny przegląd systemów rur i kanałów oraz umożliwia szybką i łatwą regulację systemu. Cały system jest teraz wyświetlany w szczegółowej strukturze drzewa ze wszystkimi komponentami podciągów, w tym z predefiniowanymi informacjami.

Nowe filtry wizualizacyjne: Większa kontrola nad systemami wody pitnej

Dzięki nowym filtrom wizualizacyjnym dla objętości wody stojącej i czasu oczekiwania na wodę pitną szybko zauważysz krytyczne miejsca w swoim systemie. Daje to doskonałą kontrolę nad utworzonym systemem wody pitnej.

Nowe funkcje szczegółowe dla lepszej wydajności planowania

Znaczące ulepszenia zostały wprowadzone do DDScad 18, aby mocno wspierać Cię w codziennej pracy. Na przykład ulepszono okna dialogowe do definiowania obwodów hydraulicznych i punktów obliczeniowych oraz okno dialogowe obciążenia chłodzenia.

Więcej zmian w module Mechanicznym i Hydraulicznym:

Maksymalny spadek temperatury

Maksymalny spadek temperatury jest teraz wstępnie zdefiniowany dla całego obiegu cyrkulacyjnego do standardowej wartości 5 kelwinów i można go w razie potrzeby edytować.

Strata ciśnienia spowodowana wysokością geodezyjną

Parametr „Linia zasilania nad poziomem morza” jest teraz automatycznie określany, aby uwzględnić straty ciśnienia spowodowane wysokością geodezyjną dla odbiorców. To znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo błędów w porównaniu z korektami ręcznymi. W razie potrzeby możesz ręcznie nadpisać wysokość linii zasilającej.

Podgrzewacz wody w systemie pętli zimnej wody

Ponadto DDScad 18 umożliwia zintegrowanie podgrzewacza wody, takiego jak przepływowy podgrzewacz wody, z systemem pętli zimnej wody i uwzględnienie go w obliczeniach.

Masz dodatkowe pytania lub chcesz przetestować możliwości DDScad 18? Skontaktuj się z nami!