FAQ

1. Interfejs programu

W celu utworzenia nowego katalogu Projektowy i Użytkownika:

 •  Zamknij okno „Menu projektu…” i kliknij w „Ustawienia  Menagera Projektu”.
nowy folder projektowy i użytkownika 1
 • Kliknij „Nowy…” i nazwij lokalizacje np. nowe (nazwa dowolna).
nowy folder projektowy i użytkownika 2
 • Przy  „Lokalizacja projektu:” kliknij „Przeglądaj…” i utwórz nowy katalog projektów (nazwa dowolna)
nowy folder projektowy i użytkownika 3
 • Przy  „Lokalizacja” kliknij „Przeglądaj…” i utwórz nowy katalog użytkownika (nazwa dowolna)
nowy folder projektowy i użytkownika 4
 • Kliknij „OK”  i uruchom ponownie DDScad
nowy folder projektowy i użytkownika 5
 • Gotowe
 • Kliknij w „Wstaw > Podkład, Model”, i następnie wybierz „Kopiuj plik do katalogu projektu…”, po tym zabiegu DDScad skopiuje podkład/model do katalogu projektu.
podkład model do projektu 1
 • Kliknij w „Wstaw > Podkład, Model”, i następnie wybierz typ podkładu/modelu, który ma zostać wstawiony do projektu.
podkład model do projektu 2
 • Gotowe.
 • Stwórz nowy projekt w którym będą tworzone nowe elementy biblioteki(projekt źródłowy) np. Nowe elementy .
 • W „Menu projektu”  kliknij „Więcej>>”, następnie „Kat. użytk.”, nazwij element np. nowy i naciśnij „Otwórz”
nowe elementy biblioteki 1
 • Wstaw podkład DWG/DXF lub model 3DS, instrukcja tutaj, pamiętaj o przeskalowaniu podkładu/modelu
 • Po wstawieniu płaskiego podkładu należy zbudować element z narzędzi bryłowych(W przypadku modelu 3DS można pominąć ten krok,)
nowe elementy biblioteki 2
 • Kliknij PPM w wolną przestrzeń paska menu i wybierz”Lista poleceń”
nowe elementy biblioteki 3
 • Kliknij PPM w wolną przestrzeń paska menu i wybierz”Pole poleceń”
nowe elementy biblioteki 4
 • W przypadku płaskiego podkładu usuń podkład z projektu, kliknij „Menedżer importu”> PPM na podkład > „Usuń z modelu”
nowe elementy biblioteki 5
 • Kliknij „wstaw punkt” w miejscu przyłączenia medium, następnie zmierz na widoku od boku wysokość punktu i edytuj w „Liście poleceń’ jego oś Z (wartość +)
nowe elementy biblioteki 6
 • W Polu poleceń wpisz „Kod polecenia” danego medium z tabeli poniżej, następnie w oknie „Punkt info” wpisz nr medium i średnicę (można przy wentylacji wprowadzić prostokątny przewód YYY.XXX wysokość(Y) i szerokość(X)). Uwaga, przy tworzeniu elementów w branży elektrycznej wpisujemy kod „ep” następnie w oknie współrzędne punktu (x,y,z), i w ostatnim polu kod medium „1”
nowe elementy biblioteki 7
 • W ten sposób należy zdefiniować wszystkie punkty przyłączeniowe. Uwaga zawsze należy zachować kolejność Punkt i następnie nr medium.
 • Zapisz model i otwórz projekt źródłowy
 • Wybierz podobny element w bibliotece skopiuj go i zmień nazwę wyzeruj wartości dotyczące wymiaru elementu, w miejscu „Symbol zew.” wpisz nazwę elementu i dopisz rozszerzenie BIM, np. nowy.bim , kliknij „OK”. Następnie kliknij w nowy element PPM i wybierz „Zarządznie…”, i „OK”.Uwaga w przypadku innego symbolu 2d należy stworzyć 2 elementy 2d i 3d i następnie w miejscu „Symbol zew.” wpisz nazwę elementów Np. nowy2d.bim;nowy.bim (pierwszy tekst odpowiada za model 2d; drugi za 3D)
nowe elementy biblioteki 8
 • Gotowe

BRANŻA ELEKTRYCZNA
MEDIUMKOD POLECENIANR MEDIUM
CableEP1
ConduitIP1

 

BRANŻA SANITARNO-GRZEWCZA

MEDIUMKOD POLECENIANR MEDIUM
PWC   ColdwaterIP0
ASW SewerIP1
PWH   HotwaterIP2
PWH-C CirculationIP3
HHR Heat ReturnIP4
HHF Heat FlowIP5
WTE   Water Lime FreeIP6
WEX   Exhaust SanitaryIP7
AMW Cominded SewageIP8
AGL GroundpipeIP9
ARW Rain WaterIP10
ABW   Industrial WaterIP11
FSP SprinklerIP12
GGA GasIP13
DKO CondensatIP14
ASG Intake PipeIP16
KVK Cooling FlowIP18
FRK Cooling ReturnIP19
DDS SteamIP21
GGM Gas middle pressureIP22
HVL Solar FlowIP23
HRK Solar ReturnIP24
GGH Gas high pressureIP25
GGL Gas low pressureIP26
GOW Oil PipeIP27
HPV Primary FlowIP28
HPR Primary ReturnIP29
GPB Propan/ButanIP30
LWC WC ExhaustIP31
SEH Smoke ExhaustIP32
GME MethanIP33
GPE PropenIP34
FLW FirewaterIP35
FLN Firewater wet/dryIP36
FLT Firewater dryIP37
WBE   Sprinkling WaterIP38
WBR   Well WaterIP39
WRE   Ultrapure WaterIP40
WVW   Desalinated WaterIP41
GDL Compressed AirIP42
ADR Pressure Pipe RWIP43
ADS Pressure Pipe SWIP44
WVW   Desalinated  coldIP45
AEL Exhaust SewageIP46
AEE DrainingIP47
WDE Distilled WaterIP49
SES Control CableIP50
SEL Electrical CableIP51
SAS Control CableIP52
GAR Argon/MethanIP53
GVK VakuumIP54
GO2 OxygenIP55
GN2 NitrogenIP56
GLG Laughing gasIP57
GAC AcetyleneIP58
GCH ChlorineIP59
GHE HeliumIP60
LZU Supply AirIP61
LAB Exhaust AirIP62
LAL Fresh AirIP63
LFO FortluftIP64
AUM Circulation AirIP65
DVL NH Hot Water FlowIP66
DRL NH Hot Water ReturnIP67
DVL HH Hot Water FlowIP68
DRL HH Hot Water ReturnIP69
DVL ND Steam FlowIP70
DRL ND Steam ReturnIP71
DVL HD Steam FlowIP72
DRL HD Steam ReturnIP73
DVL Glycol FlowIP74
DRL Glycol ReturnIP75
LAA ExhaustingIP76
SSL Control AirIP77
ASI Industrial SewageIP78
ASJ Commercial SewageIP79
ASD Dialyse WastewaterIP80

 

BRANŻA WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNA

MEDIUMKOD POLECENIANR MEDIUM
SUP Supply airIP10
ETA Extract airIP11
RCA Circulating airIP12
ODA Outdoor airIP13
EHA Exhaust airIP14
ETA Kitchen extract airIP15
ETA Bathroom extract airIP16
ETA Garage extract airIP17
ETA Miscellaneous extract airIP18
ETA Fume hood extract airIP19
SUP Supply air conditioning partialIP20
ETA Extract air conditioning partialIP21
MIA Over-straming airIP22
ETA Smoke extract airIP23
ETA Smoke extract airIP25
ETA Suction airIP26
SUP Supply air conditioningIP30
ETA Extract air conditioningIP31
PI  PipingIP40
 • Otwórz paletę „Narzędzia geometryczne/Bryły”.
Bal1
 • Wstaw graniastosłup wielokątny i określ jego kształt i grubość, który będzie pełnił rolę płyty balkonu.
bal2
 • Wstaw graniastosłup wielokątny i określ jego kształt i grubość, który będzie pełnił rolę balustrady.
Bal3
 • Zaznacz balustradę i zmień jej materiał. Na przykładzie zostało użyte szkło.
Bal4
 • Gotowe.
Bal5

2. Instalacje sanitarno-grzewcze

 • Kliknij w „Informacje o pomieszczeniu”,  i kliknij w obszar w którym chcesz dodać ogrzewanie podłogowe. W zakładce „Dane pomieszczenia” zaznaczamy podłogę i zmieniamy ją na przeznaczoną do ogrzewania podłogowego.
ogrzewanie podłogowe 1
 • Kliknij w „Informacje o pomieszczeniu”,  i kliknij w obszar w którym chcesz dodać ogrzewanie podłogowe. W zakładce „Urządzenia grzewcze” należy wybrać procentowy udział grzewczy  ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu.
ogrzewanie podłogowe 2
 • Kliknij w „Informacje o budynku” lub użyj skrótu klawiszowego „Ctrl+b”. W zakładce „Ogrzewanie podłogowe” wybierz producenta,  klikając „Nowy” dodaj rozdzielacz (po obliczeniu instalacji można zmienić na większy) następnie umieść go w modelu.
ogrzewanie podłogowe 3
 • Kliknij „Rysuj”  wyznacz kontur zakresu ogrzewania podłogowego.
ogrzewanie podłogowe 4
 • Kliknij „Opcje…” wybierz odpowiednie parametry i następnie „Oblicz”
ogrzewanie podłogowe 5
 • Do instalacji podłączamy rozdzielacz.
 • Gotowe.

4. Instalacje elektryczne

 • Kliknij w opcję „Lista obwodów i tablicy…”, uruchom zakładkę „Lista obwodów”
 • Kliknij w „Narzędzia…”
 • Wybierz  „Obwody”, w polu „Numer” wpisz od jakiej liczby rozpocząć numerację.
 • Kliknij „OK”
 • Gotowe
numeracje obwodów
 • Uruchom opcję „Lista obwodów i tablicy…”, klikając „Nowa”  stwórz nową rozdzielnice elektryczne.
rozdzielnice elektryczne 1
 • Uruchom zakładkę „Lista obwodów”, następnie dodaj obwód zasilania i obwód zasilania pod rozdzielni.
rozdzielnice elektryczne 2
 • Następnie stwórz nową pod-rozdzielnię i dodaj w niej obwody
rozdzielnice elektryczne screen
 • Kliknij  2x na pierwszą rozdzielnicę,  uruchom zakładkę „Lista obwodów”, zaznacz obwód zasilający i „Rysuj obwód” do pod rozdzielni
rozdzielnice elektryczne 3
 • Gotowe