BIMcollab® w pełni zintegrowany

Jeszcze prostsza komunikacja międzybranżowa dzięki platformie opartej na BCF opracowaną przez KUBUS. Dzięki temu narzędziu zarządzanie między problemami stanie się dużo prostsze za przy pomocy chmury.  Dzięki niej zapobiegniemy rozpowszechnianiu starych wersji BCF oferując uporządkowany sposób przechowywania, udostępniania i zarządzania problemami.

  • W pełni zintegrowany z DDScad
  • Management Zarządzanie problemami w chmurze
  • Centralizuj i zarządzaj wszystkimi problemami
  • Twórz, filtruj i wyszukuj problemy
  • Automatycznie synchronizuj problemy

Co to jest BCF ?

BIM Collaboration Format (BCF) to format pliku służący do komunikowania „problemów” modelu BIM, który może funkcjonować całkowicie niezależnie od modelu 3D. W ostatnich latach stało się jasne, że komunikowanie się na temat „kolizji” w modelu jest dyscypliną samą w sobie. Określony obiekt został przekazany i udostępniony partnerom za pośrednictwem IFC, a określone „kolizje” musiało zostać opisane telefonicznie lub za pomocą zrzutów ekranu. BCF składa się z 3 części: zrzutu ekranu, kąta kamery i listy obiektów z modelu BIM, których dotyczy problem. BCF został opracowany w celu uproszczenia współpracy między różnymi stronami pracującymi nad modelem, umożliwiając im zgłaszanie problemów, udzielanie odpowiedzi i publikowanie komentarzy w otwartym formacie pliku, który nie zawiera żadnych elementów modelu.