Specyfikacje techniczne

Prosimy o zapoznanie się ze specyfikacją techniczną programu.