O programie DDScad

Projektowanie wszystkich instalacji wewnątrz budynku

Program DDScad posiada narzędzia architektoniczne zebrane w moduł architektoniczny, który jest integralną częścią programu, dostępną w każdym z modułów. Do stworzenia modelu budynku możemy wykorzystać płaskie rysunki zapisane w formacie DWG, DXF, a także JPG i innych. Rozkład i przeznaczenie pomieszczeń, wyposażenie, elementy takie jak przegrody czy dachy możemy szybko i sprawnie zaprojektować w programie DDScad. Doświadczenia użytkowników pokazują, że proste rysunki 2D (nawet w formie papierowej) mogą posłużyć do łatwej zamiany projektu budynku na model 3D, posiadający wszelkie potrzebne informacje na temat obiektu. Program nie tylko rozpoznaje obiekty takie jak podłogi, ściany, okna, drzwi czy powierzchnie, ale pozwala także na wykonanie odpowiednich obliczeń związanych z instalacjami i wygenerowanie potrzebnych raportów. DDScad umożliwia swobodną nawigację w modelu budynku i prezentację dowolnych widoków w formie rysunków 2D.

Międzybranżowa wymiana danych dzięki IFC

dds cad o programie wymiana danych dzieki ifc

Dzięki obsłudze standardu IFC, program DDScad pozwala na wymianę danych pomiędzy różnymi branżami oraz platformami projektowymi. Przykładowo – model architektoniczny wykonany w programie ArchiCAD® można łatwo zaimportować w celu wykonania obliczeń i dalszych prac projektowych. Analogicznie można wyeksportować ten sam model z naniesionymi zmianami i wynikami obliczeń, dzięki czemu architekt bez przeszkód będzie mógł dokonać niezbędnych poprawek, mając do dyspozycji pełne wyniki i informacje na temat każdego elementu modelu.

Funkcjonalność BIM dla łatwiejszego projektowania

DDScad, jako system BIM, a nie program rysunkowy 2D, pozwala na wygenerowanie potrzebnej dokumentacji projektowej z utworzonego modelu bez potrzeby tworzenia poszczególnych rysunków. Oprócz rysunków istnieje możliwość wygenerowania schematów, raportów obliczeniowych, wizualizacji czy też zestawień materiałów. Co więcej, każda zmiana dokonana w modelu zostaje automatycznie uwzględniona w utworzonej dokumentacji, dzięki czemu wprowadzamy ją raz bez konieczności poprawiania każdego rysunku osobno. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i zasoby.

dds cad o programie funkcjonalnosc bim

W typowym procesie projektowym koszty związane z częstą wymianą dokumentacji mogą być znaczące. W niektórych przypadkach mogą one wynosić aż do 80% wszystkich kosztów związanych z dokumentacją projektową. Jest to zrozumiałe, gdy dane muszą być wielokrotnie kopiowane pomiędzy rzutami, przekrojami, zestawieniami, a poprawki wprowadzane na każdym z tych elementów (niezależnie od branży). Konsekwencją częstej wymiany dokumentacji jest spadek zarówno jej jakości, jak i wydłużenie całego procesu projektowego. Możliwość wykorzystania jednego modelu dla wielu branż pozwala na optymalizację i wprowadzenie poprawek dokonanych przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Wizualizacje utworzonego modelu

Kolejną dużą zaletą DDScad MEP jest możliwość stworzenia wizualizacji modelu za pomocą narzędzi renderingu i animacji obecnych w programie. DDScad pozwala nie tylko na projektowanie instalacji, ale także na wygenerowanie obrazów oraz filmów, a bogate opcje pozwalają np. na dobór odpowiedniego oświetlenia, zarówno względem daty, jak i położenia obiektu, czy też dobór odpowiednich tekstur dla wszystkich elementów modelu.

W pełni modularny

W odróżnieniu od wielu innych programów do projektowania instalacji, DDScad MEP pozwala na dostosowanie funkcji do potrzeb użytkownika. Każda z wersji programu może być zmodyfikowana poprzez wyłączenie lub dodanie określonych funkcji, dzięki czemu nie płaci się za funkcje, które nigdy nie będą używane.

DDScad MEP to zaawansowany system pozwalający na efektywne projektowanie instalacji elektrycznych, fotowoltaicznych, instalacji sanitarno-grzewczych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych.