Moduł elektryczny

Projektowanie wszystkich instalacji elektrycznych

dds cad moduly modul elektryczny schemat

Podczas gdy wiele programów wspomaga projektowanie tylko niektórych elementów instalacji elektrycznych, DDScad Elektrotechnika oferuje ogromne możliwości. Zakres funkcji pozwala nie tylko na projektowanie instalacji elektrycznych, ale również instalacji alarmowych, instalacji budynków inteligentnych KNX, instalacji telekomunikacyjnych, projektowanie oświetlenia, interkom, sieci przywoławczej, systemów odgromowych, uziemiających  i wielu innych. Szeroka funkcjonalność umożliwia zaprojektowanie wszystkich elementów instalacji i wygenerowania dokumentacji projektowej przy pomocy tylko jednego programu. Dzięki temu praca nad poszczególnymi instalacjami jest lepiej skoordynowana i pozwala na zwiększenie efektywności.

Zintegrowane obliczenia dla instalacji elektrycznych

Zintegrowane obliczenia zapewniają integralność całego projektu podczas jego tworzenia. Dzięki temu unikamy błędów wynikających z przenoszenia danych pomiędzy częścią obliczeniową a rysunkowymi. W module elektrycznym programu DDScad, dla instalacji możemy wykonać obliczenia długości i średnicy przewodów, a także analizę prądu zwarciowego. Obliczanie spadku napięcia z automatycznym obliczeniem obciążenia w czasie rzeczywistym. Program zawiera także narzędzie pozwalające na zaprojektowanie oświetlenia, w tym liczby i położenia opraw oświetleniowych. Jeśli potrzebne są bardziej skomplikowane analizy oświetlenia, program pozwala na dwukierunkową komunikację z programem Dialux i Relux.

Pełna dokumentacja projektowa

Program do projektowania instalacji elektrycznych DDScad umożliwia szybkie wygenerowanie z modelu:

  • rysunków 2D i wizualizacji 3D,
  • różnego rodzaju schematów,
  • list elementów, rysunków, rewizji itp.,
  • zestawień materiałów.

Automatyczne grupowanie warstw

Inteligentne grupowanie warstw pozwala na wygenerowanie specjalistycznych rysunków np. dotyczących oświetlenia czy instalacji alarmowej. Ponadto, po każdej zmianie możemy zaktualizować rysunki oraz legendę  automatycznie bez potrzeby wprowadzania zmian na każdym z osobna. Jak i skojarzenie i dowolne konfigurowanie oznaczenia komponentów, kabli i obwodów.  Posiada również funkcję automatycznej kontroli niepodłączonych elementów.

Praca w zespole

dds cad moduly modul elektryczny schemat elektryczny skrzynka

Struktura programu projektowego DDScad pozwala na pracę wielu członków zespołu nad danym projektem w tym samym czasie. Zmiany wprowadzane przez projektantów w modelu 3D są automatycznie udostępnione pozostałym członkom zespołu w kontekście ich własnej pracy. Takie rozwiązanie pozwala na koordynowanie prac na bieżąco, niwelując tym samym ryzyko wynikające z braku wiedzy o zmianach w projekcie.

Międzybranżowe wykrywanie kolizji

Zmniejszenie liczby błędów, koordynacja prac z innymi branżami, ograniczenie ryzyka dokonywania nieplanowanych poprawek w trakcie prac budowlanych – jest to możliwe dzięki narzędziu pozwalającemu na wykrywanie kolizji pomiędzy instalacjami różnego typu. Dzięki obsłudze formatu BCF przez DDScad można przyspieszyć wykrywanie kolizji przez dodawanie komentarzy dla pozostałych członków zespołu.

Automatyczne zestawienia materiałów

Jedną z kluczowych zalet modelowania budynku w programie do projektowania DDScad jest możliwość wygenerowania zestawienia elementów/materiałów wykorzystanych w obiekcie. Takie zestawienie może zostać wykorzystane do wstępnego oszacowania kosztów budowy, a także stworzenia harmonogramów prac. Co więcej, istnieje możliwość zapisu w formacie pozwalającym na odczytanie w np. programach kosztorysowych czy arkuszach kalkulacyjnych.

Instalacja odgromowa

Umieszczenie piorunochronów można optycznie sprawdzić za pomocą metody toczenia kuli. Graficznie symulowana tocząca się kula służy do identyfikacji potencjalnych punktów styku kuli i modelu budynku, co pozwala zoptymalizować system ochrony odgromowej.

Kompletny system ochrony odgromowej i jego elementy zostaną automatycznie przechwycone na liście części, którą można wyeksportować do aplikacji finansowej w celu obliczenia ofert lub ofert. Ponadto DDScad Instalacja odgromowa zapewnia obszerne funkcje do tworzenia szczegółowych wykresów, zapewniając prawidłowy montaż na miejscu.

Wszechstronne opcje wizualizacji ułatwiają bardziej przejrzystą komunikację z klientami: dzięki jasnym obrazom kompleksowy temat ochrony odgromowej można łatwo wyjaśnić profanom.