Moduł sanitarno-grzewczy

Projektowanie instalacji CO, CWU – wod-kan

dds cad moduly modul sanitarno grzewczy schemat

Moduł sanitarno-grzewczy to kompleksowe projektowanie instalacji grzewczej, instalacji wody użytkowej, projektowanie kanalizacji, a także wykonanie obliczeń obciążenia cieplnego. Wiele elementów procesu projektowego zostało zautomatyzowanych, co w znacznym stopniu wpływa na czas pracy projektanta. Usprawnienia dotyczą zarówno warstwy obliczeniowej, rysunkowej, jak i generowania odpowiednich zestawień i raportów.

Automatyczny dobór grzejników

Jednym z narzędzi programu do projektowania instalacji DDScad, znacznie usprawniającym pracę, jest automatyczny dobór grzejników w obiekcie. Po wykonaniu w programie obliczeń projektowego obciążenia cieplnego, zgodnie z parametrami wprowadzonego modelu, możemy dobrać grzejniki odpowiednie dla uzyskanych wyników. Po wprowadzeniu podstawowych parametrów instalacji grzewczej, a także granicznych warunków doboru, otrzymujemy kompletną listę grzejników zawierającą pozycje z bazy produktów dostępnej w programie. Elementy z listy mogą być oczywiście zmieniane przez nas w dowolny sposób, a zmiany automatycznie zostaną naniesione na model, dla którego projektujemy instalację.

Projektowanie ogrzewania podłogowego

dds cad moduly modul sanitarno grzewczy wizualizacja

Program DDScad dysponuje także narzędziem do projektowania instalacji ogrzewania podłogowego. Pozwala ono na zaprojektowanie poszczególnych regionów ogrzewania, odpowiedniego przypisania ich do rozdzielaczy w projektowanym systemie, a także wykonania niezbędnych obliczeń. Istnieje także możliwość  zaprojektowania rozdzielaczy CO za pomocą specjalnego narzędzia dostępnego w programie DDScad.

Obliczanie instalacji zgodnie z obowiązującymi normami

W programie można dokonać także obliczeń hydraulicznych związanych z projektowaniem instalacji WOD-KAN i CO. Obliczanie strat ciśnienia, automatyczne wymiarowanie i równoważenie hydrauliczne systemów ogrzewania i chłodzenia. Na bazie wyników tych obliczeń, program automatycznie dobierze średnice poszczególnych przewodów, a wszelkie zmiany zostaną automatycznie naniesione w modelu. Obliczenie wartości współczynnika U i obciążenia cieplnego zgodnie z EN 12831. Systemy ogrzewania podłogowego można obliczyć zgodnie z EN1264. Natomiast wyznaczanie mocy cieplnej grzejnika zgonie z normą EN 442. System kanalizacji obliczany jest zgonie z normą  EN 12056. Tworzenie schematów liniowych i systemowych za pomocą symboli zgodnie z EN 12792.

Międzybranżowe wykrywanie kolizji

Wykrywanie kolizji pomiędzy różnymi rodzajami instalacji umożliwia na bieżąco kontrolowanie pracy z zakresu różnych branż i nanoszenie zmian jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Dzięki temu unika się wykonywania poprawek w trakcie budowy.