Jak połączyć dwie rozdzielnice elektryczne?

  • Uruchom opcję „Lista obwodów i tablicy…”, klikając „Nowa”  stwórz nową rozdzielnice elektryczne.
rozdzielnice elektryczne 1
  • Uruchom zakładkę „Lista obwodów”, następnie dodaj obwód zasilania i obwód zasilania pod rozdzielni.
rozdzielnice elektryczne 2
  • Następnie stwórz nową pod-rozdzielnię i dodaj w niej obwody
rozdzielnice elektryczne screen
  • Kliknij  2x na pierwszą rozdzielnicę,  uruchom zakładkę „Lista obwodów”, zaznacz obwód zasilający i „Rysuj obwód” do pod rozdzielni
rozdzielnice elektryczne 3
  • Gotowe