Jak utworzyć nowy folder Projektowy i Użytkownika?

A Jak utworzyć nowy folder Projektowy i Użytkownika? W celu utworzenia nowego katalogu Projektowy i Użytkownika:  Zamknij okno „Menu projektu…” i kliknij w „Ustawienia  Menagera Projektu”. Kliknij „Nowy…” i nazwij lokalizacje np. nowe (nazwa dowolna). Przy  „Lokalizacja projektu:” kliknij „Przeglądaj…” i utwórz nowy katalog projektów (nazwa dowolna) Przy  „Lokalizacja” kliknij „Przeglądaj…” i utwórz nowy katalog użytkownika (nazwa dowolna) Kliknij „OK”  i uruchom ponownie DDScad Gotowe

W celu utworzenia nowego katalogu Projektowy i Użytkownika:

  •  Zamknij okno „Menu projektu…” i kliknij w „Ustawienia  Menagera Projektu”.
nowy folder projektowy i użytkownika 1
  • Kliknij „Nowy…” i nazwij lokalizacje np. nowe (nazwa dowolna).
nowy folder projektowy i użytkownika 2
  • Przy  „Lokalizacja projektu:” kliknij „Przeglądaj…” i utwórz nowy katalog projektów (nazwa dowolna)
nowy folder projektowy i użytkownika 3
  • Przy  „Lokalizacja” kliknij „Przeglądaj…” i utwórz nowy katalog użytkownika (nazwa dowolna)
nowy folder projektowy i użytkownika 4
  • Kliknij „OK”  i uruchom ponownie DDScad
nowy folder projektowy i użytkownika 5
  • Gotowe