DDS-CAD 17

dds cad 17 news
Animation Startpage

Nowo zaprojektowana strona startowa
Twórz własne szablony projektów

Animation Projectnavigation

Nawigator systemu
Osiągaj swoje cele szybciej

Animation Import Export 1

Import/Eksport
Nowe opcje i ulepszone funkcje

DDS-CAD 17 jeszcze lepiej wspiera użytkowników we wszystkich obszarach projektowania MEP. W nowej wersji oprogramowania uproszczono kilka procedur, całkowicie zmieniono procesy systemowe, dzięki czemu nasze popularne narzędzie OPEN BIM stało się jeszcze bardziej przejrzyste. W rezultacie DDS-CAD 17 jest jeszcze bardziej skoncentrowany na Twoich potrzebach i bardziej wydajny niż kiedykolwiek.


Ogólne usprawnienia w DDS-CAD 17

Strona startowa: Szablony projektów i inne funkcje

Rozpoczęcie pracy z projektami w DDS-CAD 17 jest teraz jeszcze łatwiejsze: nowo zaprojektowana Strona początkowa posiada większy obszar podglądu projektów, ulepszoną funkcję inteligentnego wyszukiwania i możliwość samodzielnego tworzenia szablonów projektów.

Wizualizuj modele jeszcze łatwiej

W DDS-CAD 17 dodano nowe opcje wizualizacji modeli, a także poprawiono ich użyteczność. Przykładowo, jest możliwość wyboru obiektów w widoku 2D i powiększania bezpośrednio do preferowanego trybu renderowania, można teraz zapisywać widoki, a także tworzyć przekroje i częściowe modele jeszcze szybciej i łatwiej.

Poprawiony import i eksport

W DDS-CAD 17 usprawniono sposób importowania i eksportowania danych. Okno dialogowe menedżera importu plików IFC zostało przeprojektowane, można dokładniej określić, która zawartość modelu IFC ma zostać zaimportowana.

Pliki PDF w skali są eksportowane ze strukturą warstw i tekstem.

Więcej ogólnych usprawnień w DDS-CAD 17

Nowe pole „Label” (Oznaczenie elementu)

Za pomocą funkcji oznaczenia elementu można stworzyć własny tekst symboli i etykietę typów obiektów. Za pomocą tagów można łączyć ze sobą różne moduły tekstu symboli, na przykład numer budynku, numer piętra, numer pokoju i nazwę komponentu.

Nowe pole „Nazwa”

Pole „Nazwa” jest teraz dostępne bezpośrednio w oknie właściwości. Tam szybko i łatwo zmienisz oznaczenia, m.in. komponentów, a także opisy kabli. Ponadto nowe pole umożliwia automatyczne nazywanie typów komponentów.

Ulepszona synchronizacja

Zmiany są teraz jeszcze lepiej synchronizowane. Na przykład, jeśli dostosujesz oznaczenie podłogi w modelu, zostanie ono przyjęte w innych dyscyplinach. Jest to oszczędność czasu i pracy.

Zmieniony nawigator projektu

W DDS-CAD 17 połączono funkcje starego menedżera projektu w nawigatorze projektów. Masz teraz wszystko na widoku w projekcie.

Automatyczne rozmieszczanie okien roboczych

Jeśli chcesz wyświetlać jednocześnie różne widoki swojego modelu na pulpicie, istnieje możliwość automatycznego rozmieszczenia okien programu. Daje to lepszy przegląd modelu budynku.

Zestawy właściwości

Właściwości komponentów można indywidualnie rozszerzać i eksportować w postaci zestawów właściwości w formacie IFC, aby spełnić indywidualne wymagania przepływu pracy BIM.


Usprawnienia w module elektrycznym DDS-CAD 17

Zoptymalizowany nawigator systemu

W DDS-CAD 17 nawigator systemu jest dalej rozwijany, dzięki czemu projektowanie instalacji elektrycznej jest jeszcze bardziej przejrzyste i łatwiejsze. Obliczanie kabli wykorzystuje teraz nowe okno właściwości, bezpośrednio w którym dostępne są wszystkie ważne ustawienia. Jest więcej opcji wyświetlania obiektów, wykonywania obliczeń, tworzenia raportów i tworzenia etykiet.

Łatwiejsze i szybsze nakładanie taśm LED

W DDS-CAD 17 możesz szybko i łatwo umieścić paski LED podczas projektowania oświetlenia pomieszczenia. Taśmy LED mogą być ułożone prosto lub zakrzywione jak kanały kablowe, kierunek wiązki diod LED można łatwo zmienić. Jest możliwość wygenerowania zestawienia materiałowego.

Budowanie własnych symboli schematu

W DDS-CAD 17 można tworzyć własne symbole komponentów do wykorzystania w schematach jedno- i wielokreskowych, a także w dokumentacji dystrybutora. Daje to jeszcze większą elastyczność w codziennym projektowaniu.

Więcej usprawnień modułu elektrycznego DDS-CAD

Rury i przewody elastyczne

Promień gięcia rur elastycznych można dowolnie regulować, a przewody można jeszcze łatwiej przypisywać do tras kablowych.

Szczegółowa lista kabli

Z Nawigatora systemu można teraz również utworzyć szczegółową listę kabli.

Kontrole poprawności

W DDS-CAD 17 można również sprawdzić nieprawidłowe wymiary, nieprawidłowe odległości i ciągłość połączeń kablowych.


Usprawnienia modułu mechanicznego i hydraulicznego w DDS-CAD 17

Nawigator systemu i nowe funkcje

Zintegrowano Nawigator systemu z sektorem mechanicznym i hydraulicznym. Oferuje on większą jednolitość z polem właściwości i uzupełnia poprzednie okna dialogowe obliczeń.

Obciążenie cieplne

W DDS-CAD 17 obliczanie obciążenia cieplnego jest jeszcze bardziej przyjazne dla użytkownika, a wprowadzanie danych jest szybsze i bardziej intuicyjne. Przy obliczaniu obciążenia cieplnego można lepiej uwzględnić pomieszczenia nieogrzewane.

Nowe filtry wizualizacji

W DDS-CAD 17 dodano nowe filtry wizualizacji w renderowanym modelu do planowania instalacji sanitarnych, grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Można teraz wizualizować dodatkowe stany systemów.

Więcej usprawnień w mechanice i hydraulice

Edycja wieloelementowa

W DDS-CAD 17 można użyć funkcji multiedycji, aby zastąpić kilka obiektów jednocześnie. Na przykład grzejniki, dyfuzory powietrza lub zawory.

Blokowanie częściowe linii

Częściowe linie systemu można zablokować, co zapobiega przypadkowej zmianie elementów.

Oznaczenia elementów

Sektor mechaniczny i hydrauliczny ma teraz również nową funkcję etykietowania. Dzięki niemu możesz samodzielnie określić, jakie informacje mają być wyświetlane na Twoich komponentach. Kliknij odpowiedni komponent i bezpośrednio użyj nowej funkcji etykietowania. Możliwe jest również dodanie kilku bloków informacyjnych w rzędzie.

Ogrzewanie podłogowe

W ogrzewaniu podłogowym temperaturę poniżej obiegu grzewczego można elastycznie regulować w przypadku skomplikowanych sytuacji sąsiadujących, co ma wpływ na obliczanie strumienia objętości.


Masz dodatkowe pytania lub chcesz przetestować możliwości DDS-CAD 17? Skontaktuj się z nami!